Meraklı Tomurcuk 3 ve 4
Meraklı Tomurcuk 3 Dinimiz İslam ve Meraklı Tomurcuk Kitabımız Kuran benden çıktı. Çizimler ve tasarım tamamlanınca doğru baskıya. Oradan da size kavuşacak. Kaynak başucu kitaplarım Kuran Yolu Tefsiri(DİB Yayınları), Hadislerle İslam Külliyatı(DİB Yayınları), Riyazüssalihin Şerhi(Erkam Yayınları) idi. Her cümleyi tekrar ber tekrar bu üç esere teyit ettirdim. Kaş yaparken göz çıkarmama adına Kelam El Kitabı(Grafiker Yayınları,728sahife)’na sıklıkla müracaat ettim. Rabbim yardımcımız olsun. Eksikliklerimizi örtsün. Niyetimizi hâlis kılsın. Amin.